Members
Attorneys

Tadashi KUNIHIRO

Takeshi NAKANO

Toshio IBARAKI

Takeshi YOSHIDA

Kengo NISHIGAKI

Kenji MORIHARA

Ryosuke TATEISHI

Yuko MATSUBA

Akira TAKEUCHI

Takeshi NAITO

Yuko GOMI

Yuko GOMI

Yuko GOMI

Rie KUWABARA

Makoto SAITO

Yumiko ICHIGE

Tsutomu HIRAISHI

Tatsuya INAGAWA

Daisuke TAKAHASHI

(Secretariat)

Researchers & Experts

Iwao TAKA

Tsuyoki SATO

Shinya FUJINO

(Secretariat)

Contact

Secretariat: 高橋大祐(弁護士)/ Daisuke Takahashi (Attorney)

藤野真也(研究者)/ Shinya Fujino (Researcher)

E-mail: info@antibriberyjapan.org / Phone: +81-4-7173-3761

〒277-8686 千葉県柏市光ヶ丘2-1-1麗澤大学企業倫理研究センター気付

c/o Business Ethics and Compliance Research Center, Reitaku University,

Hikarigaoka 2-1-1, Kashiwa 277-8686, Chiba, Japan